ہمارے متخصصین

تعلیمی سال 2018,2019

یک سالہ متخصصین

کیفیت ولدیت نام نمبرشمار
ممتاز محمد جمیل محمد وقاص جمیل 1
ممتاز  احمد عرفان علی سومرو 2
ممتاز محمد خالد مسعود محمد بلال 3
ممتاز فیض محمد فدا حسین 4
جید جدا محمد اشتیاق عمیس محمد عالم 5
جید جدا محمد علی شاہنواز شیخ 6
جید جدا شاہ جی محمد محمد شاہ فیصل 7

 

تعلیمی سال  2019,2020

یک سالہ متخصصین

کیفیت ولدیت نام نمبر شمار
جید جداً غلام مصطفی حق نواز 1
جید جداً محمد ریاض توصیف الرحمٰن 2
ممتاز (تیسری پوزیشن) عزیز الرحمٰن مقصود الرحمٰن 3
جید جداً محمد شاہد علی خان فیصل احمد خان 4
ممتاز(پہلی  پوزیشن) محمد محمود احمد محمد ہارون محمود 5
ممتاز(پہلی  پوزیشن) محمد سعید عبد الرحمٰن 6
ممتاز(دوسری پوزیشن) محمد اسلم محمد سلیم 7
ممتاز محمد سلیم یاسر سلیم 8